[embeddoc url=”http://www.buraktatli.com/wp-content/uploads/2015/11/adem.ppt” viewer=”microsoft”]

12 Kasım 2015

Akut Dissemine Ensefalomyeli – Pediatrik Tanı Kriterleri

[embeddoc url=”http://www.buraktatli.com/wp-content/uploads/2015/11/adem.ppt” viewer=”microsoft”]
8 Kasım 2015

İnfantil Spazm (West Sendromu)

İNFANTİL SPAZM (WEST SENDROMU)  Erken çocukluk çağının en iyi tanınan  oldukça yıkıcı epileptik ensefalopatisidir. Karakteristik olarak üç  komponentii vardır; fleksör, ekstansör veya miks tip spazmlar, hipsarritmik […]
8 Kasım 2015

Rolandik Epilepsi

Halk arasında ‘sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi, kısa sureli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan nöbetlerle seyreden […]
8 Kasım 2015

Guillain Barre Sendromu

Guillain Barre sendromu ve bağlantılı hastalıklar Akut immun polinöropatiler (AİP), hastalığı tamamen tanımlayan daha açık adı ile akut inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropatiler, Guillain Barre sendromu (GBS) olarak […]