Çocuk Gelişim Birimi

Bilişsel-Davranışçı Oyun Terapisi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi, farklı yaş ve gruplardaki kişilerle çalışılarak uygunluğu kanıtlanmış geçerli bir yöntem olan ‘bilişsel davranışçı terapi’ ile ‘oyun’un bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş uluslararası geçerliliği olan, öğrenme kuramları ve bilişsel psikoloji ilkelerine dayalı bir psikoterapi türüdür. 

Bu terapide amaç beynin yeni ve sağlıklı nöral bağlantılar kurmasını desteklemektir. Çocuklardaki işlevsel olmayan öğrenmelerin yerine yeni ve işlevsel öğrenmeler kazandırmak hedeflenir. Terapi hem bilişsel hem de davranışsal olarak ilerletilir. Çünkü bir davranışın değişmesi için önce o davranışı ortaya koymamızdaki temel etken olan düşüncelerimizin değiştirilmesi gereklidir. Bilişsel farkındalık sağlandıktan sonra yeni öğrenmeler davranışsal metotlarla pekiştirilir. Böylece bireye işlevsel öğrenmeler kazandırarak olumlu davranışlarını artırır. Yani mantığın ve duyguların ortak noktada buluşturulması, farkındalığın artması ile daha pozitif bir bakış açısı kazandırmak esastır.

Çocuklarla ABC Yöntemi ile davranış analizi çalışmaları yapılarak, davranışlarımızı ortaya çıkaran bilinçaltı düşünceler ortaya çıkarılır. Çocukların duygu-durum farkındalıklarını destekleyici oyunlar ile çocuğun duygu kontrol mekanizmaları geliştirilir. Davranış değiştirme çalışmaları yapılarak işlevsel öğrenmelerin içselleştirilmesini sağlar.  Ayrıca verilen ev merkezli çalışmalar ile ebeveynler de terapi sürecine dahil edilir. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ile çocuğa olumsuz duygularla baş etme stratejileri, empati becerisi kazandırılır.  

4 yaş üstü her çocuk ile uygulanabilir. Erken müdahale amaçlı olarak herhangi bir sorun olmaksızın çocuğun yeni duruma alışması, duyguları tanıması, sorunlarla baş etmeyi öğrenmesi, okul ve sosyal hayata uyum, problem çözme yeteneği gibi becerileri kazanması için de seanslar yapılabilir. Örneğin tuvalet eğitimi, okula adaptasyon gibi kritik dönemler bu teknik ile kazandırılır. Aşamalandırılmış olarak çocuk yeni duruma ve yeni bilgiye önce bilişsel olarak sonra da davranışçı şekilde adapte edilir.

Bunun yanı sıra kimlerle çalışılabilir:

 • Sosyal fobi,
 • Özgüven eksikliği
 • Özgül Fobi
 • Tik Bozukluğu
 • Kaygı Bozukluğu
 • Uyku problemi
 • Kardeş kıskançlığı
 • Dikkat Problemi
 • Okula uyum sorunu
 • Sebepsiz baş veya karın ağrısı olanlar
 • Davranış problemleri
 • OKB
 • Depresif Çocuklar

NöroPLAY Yöntemi- Otizmde Erken Müdahale

NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık otizm bulgusu gösteren çocuklar için, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici ile Çocuk Gelişim alanından Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Uzm. Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu ve Elif Nur Gürkan tarafından geliştirilmiş otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini destekleyen, ev merkezli yoğunlaştırılmış bir terapi sürecini içerir. Çocuklarda saptanan sosyal bozuklukların ev ortamında şekillenen sosyal oyun stratejileri ile iyileştirilmesi amaçlanır. 

Nöroplay erken müdahale yönteminde amaç,  çocuğun doğal ortamı olan evi çocuğa uygun hale getirerek ve ebeveynleri sürece dahil ederek terapinin sürekliliğini sağlamaktır. Nöroplay ebeveynlere, çocuklarının sosyal iletişimini desteklemek için hangi oyuncak ile nasıl bir strateji izleyerek oynamaları gerektiği konusunda detaylı bilgiler sunar. Yoğunlaştırılmış nöroplay terapi seanslarında ebeveynlere nasıl oynamaları gerektiği ve oyun ortamı, oyuncak tercihi, oyun yaklaşımları hakkında bilgi sunulur. Böylece anne ve babalar çocukları ile iletişim ve göz teması kurmayı, onların oyunda kalma süresini destekleyerek ortak dikkatlerini artırmayı, eşlik eden duyusal ve davranışsal problemlere nasıl müdahale etmeleri gerektiğini öğrenirler. Böylece çocuğun etkileşim süreci doğal ortamında desteklenmeye devam eder.  

Otizmi Erken Fark Edebilmek!

 • Göz teması kurmama
 • 18. aydan sonra sembolik (mış gibi) oyunlar oynamama
 • İsmine seslenildiğinde tepki vermeme
 • Tekrarlı davranışlar sergileme
 • Tek başına oynamayı tercih etme
 • Taklit becerilerinin zayıf olması
 • Anlamsız el-kol hareketleri yapma