Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama Alanları

  • Akıcı Konuşma Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı bozuk konuşma)
  • Telaffuz Bozukluğu
  • Gecikmiş Dil ve Konuşma
  • Motor Konuşma Bozuklukları
  • Otizm tanısına bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • İşitme kaybına bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
  • Sonradan Meydana Gelen Dil

Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma

Sessiz duraksamalar ve ses üretilememesi sonucu blokların ortaya çıkması,

İstemsiz tekrarlar, ses, hece ve kelimelerin istemsiz uzaması,

Konuşmanın doğal akışının bozulması,

Kekemelikte yüz, göz tikleri , kontrolsüz el ve ayak hareketleri, utanç duygusu, kelime değiştirme davranışı, korku/kaygı  bozukluğu, sosyal ortamlardan sürekli kaçınma gibi semptomlar gözlenebilir.

Kekemelik terapisi okul öncesi, okul çağı, ergen ve yetişkin bireylerde birbirinden farklı değerlendirme ve terapi metodları uygulanmaktadır. Terapinin amacı konuşmayı şekillendirerek akıcılık sağlamaktır. Her bireyin düzelme oranı farklılık gösterse de bütün çocuklar ve yetişkinler terapiden fayda görmektedir.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Artikülasyon Bozukluğu (sesletim) ve Fonolojik Bozukluk (ses bilgisi) olmak üzere ikiye ayrılır.

Artikülasyon bozukluğunda çocuğun yanlış ürettiği ses, ses envanterinde yer almamaktadır.

Fonolojik Bozulukta ses, çocuğun ses envanterinde mevcuttur fakat hedef sesin yerine başka bir ses kullanmaktadır.

Ses Bozukluğu terapisindeçocuğun problemine yönelik gerekli olan test ve değerlendirmelerle çocuğun yanlış ürettiği sesleri tespit edilir, problem belirlenir ve probleme uygun bir terapi planı geliştirilir.

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Dil gelişiminde beklenen aşamalarda gecikmeler olması, çocuğun konuşmasının kendi yaşıtlarından geride olması veya çok yavaş gelişim göstermesidir. Konuşma kısıtlılığı, isteklerini sözel ifade etme yerine jest, mimik ve işaretlerle belirtme, yaşıtlarına göre zayıf bir kelime dağarcığı olması ve cümle kurmakta zorlanması gecikmiş dil ve konuşmanın belirtileridir.

Gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu terapisinde çocukların yaşıtlarını yakalamasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Çocuğunuzun iletişiminde bir gecikmeden, bozukluktan yada farklılıktan şüpheleniyorsanız bu durum bir dil ve konuşma terapisti tarafından ele alınmalıdır.

Motor Konuşma Bozuklukları

Çocukluk ve yetişkinlik döneminde konuşmanın programlanmasına ilişkin motor konuşma bozukluğunda kişi konuşulanı anlar ancak kendisi sesi üretirken koordinasyon sorunu yaşar.

Apraksi terapisinin amacı hastanın konuşma üretimini gerçekleştirmek için gerekli ağız motor hareketlerinin istemli kontrolünü arttırmaktır.