Eğitimler ve Yayınlar

1 Ekim 2017’ de, Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu' nun Kordinatörlüğünde, Nutricia Firmasının Desteklediği, Çocuk Hekimlerine Yönelik Çalışma Toplantısında, Prof. Dr. Burak Tatlı Riskli Bebeklerin Nörolojik Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bilgilerini Paylaşmıştır. Eğitim Açısından Çok Verimli Geçen Bu Toplantının Düzenlenmesinde Katkıda Bulunanlara Bir Kez Daha Teşekkürlerimi Sunarım.
Prof. Dr. Burak TATLI, TMFTP Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu tarafından 1 Ekim 2017 tarihinde Radisson Blu Şişli Hotel İstanbul'da Düzenlenen "Merkezi Sinir Sitemi Ultrasonografisi: Prenatal Tarama, Tanı ve Postnatal Sonuçlar Toplantısı" na, (MSS Anomalilerinde Postnatal Sonuçlar Nasıl Öngörülebilir?)' başlığı ile konuşmacı olarak katılmıştır.
NöroPLAY Sertifika Programı
NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık otizm bulgusu gösteren çocuklar için, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici ile Çocuk Gelişim alanından Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Uzm. Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu ve Elif Nur Gürkan tarafından geliştirilmiş otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini destekleyen, ev merkezli yoğunlaştırılmış bir terapi sürecini içerir. Çocuklarda saptanan sosyal bozuklukların ev ortamında şekillenen sosyal oyun stratejileri ile iyileştirilmesi amaçlanır. Nöroplay erken müdahale yönteminde amaç, çocuğun doğal ortamı olan evi çocuğa uygun hale getirerek ve ebeveynleri sürece dahil ederek terapinin sürekliliğini sağlamaktır. Nöroplay ebeveynlere, çocuklarının sosyal iletişimini desteklemek için hangi oyuncak ile nasıl bir strateji izleyerek oynamaları gerektiği konusunda detaylı bilgiler sunar. Yoğunlaştırılmış nöroplay terapi seanslarında ebeveynlere nasıl oynamaları gerektiği ve oyun ortamı, oyuncak tercihi, oyun yaklaşımları hakkında bilgi sunulur. Böylece anne ve babalar çocukları ile iletişim ve göz teması kurmayı, onların oyunda kalma süresini destekleyerek ortak dikkatlerini artırmayı, eşlik eden duyusal ve davranışsal problemlere nasıl müdahale etmeleri gerektiğini öğrenirler. Böylece çocuğun etkileşim süreci doğal ortamında desteklenmeye devam eder.
Otizm: Hayatı Kolaylaştırma Kılavuzu Otizm bir maratondur. Bazen yorulduğunuz, yardıma ihtiyaç duyduğunuz bir maraton. Otizmli ailelerin gündelik hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için bu kitabı hazırladık. Deneyimli terapistler, bilimsel veriler ışığında size yol göstermeye çalışıyor. Ülkemizde benzeri olmayan bu kitabın bir başucu eseri olacağını umuyoruz. Bana Biraz Otizmden Bahset ve Otizmi Oyuna Getir kitaplarının yazarı Doç. Dr. Barış Ekici’nin editörlüğünde otizm üzerine yine kolay okunacak bir kitapla karşınızdayız. Size biraz olsun yardım etmek… Hayatınızı kolaylaştırmak istiyoruz. Doç. Dr. Barış Ekici
Otizmi Oyuna Getir (Nöroplay Yöntemi) Otizmde erken müdahale programlarının bir çoğu terapistlerin çocukla yoğun olarak çalışması mantığı üzerine kurulmuştur. Peki ev temelli görece çok daha seyrek terapist ziyareti içeren Nöroplay gibi bir program başarılı olabilir mi? Evet... Nöroplayin etkinliği dikkat çekicidir. Bu kitap çocuğunuzu otizmden korumak ve otizm tanısı aldıktan sonra bu durumla mücadele etmek için size kıymetli bir yöntem öğretiyor. Ülkemizin en uzak köşesindeki bir çocuğa dahi ulaşabilecek basit ve kolay uygulanabilir bir yöntem. En ince ayrıntısına kadar, biz kliniğimizde nasıl uyguluyorsak öyle yazdık. Doç. Dr. Barış EKİCİ
Bana Biraz Otizmden Bahset Otizm bir hastalık mı? Yoksa yüzlerce-binlerce hastalığın bir bulgusu mu? Otizm bir hastalık değil, bir sonuç. Bir çok hastalığın ortaya çıkardığı bir sonuç. Altında karmaşık genetik nedenlerin yattığı bir durum. Bu küçük kitap karmaşayı basite indirgemeye çalışıyor. Temel kavramlardan alternatif tedavilere otizmle ilgili bir çok konuyu akıcı şekilde anlatmaya çalıştık. Fırından yeni çıkmış, dumanı üzerinde bilimsel çalışmaları sizin için derledik. Gerçek bilginin peşinde olanların seveceğine inanıyoruz. Doç. Dr. Barış Ekici