Otizm Polikliniği
OTİZM POLİKLİNİĞİ

Otizm, sosyal iletişimde bozukluk, dil gelişiminde gecikme, tekrarlı ve anlamsız hareketler ile kendini belli eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmin belirtileri çocuklarda erken yaşlarda fark edilebilmektedir. Geniş bir yelpaze olan otizm, erken dönemde fark edildiği gibi hızlı şekilde ilerleyerek çocukların sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. 0-42 ay yaş aralığında, otizm riski olan çocuklar için yapılan müdahalenin etkinliği çok fazladır.

Otizm polikliniğinde çocuklar uzman ekip tarafından detaylı değerlendirmeye alınır. Çocuk nöroloğu, çocuk psikiyatristi, çocuk gelişim uzmanı, ergoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanı çocuğu detaylı değerlendirir. 0-42 ay arası riskli çocuklar ve aileleri çocuk gelişim uzmanı tarafından, kliniğimizde geliştirilen, otizmde erken müdahale programı olan Nöroplay Yöntemi ile 3 günlük oyun sürecine alınır. Aile, bu 3 günlük süreçte çocukları ile ev ortamında nasıl iletişim kuracaklarına dair detaylı bilgi sahibi olur. 3 günün sonunda çocuğa yapılan müdahale programının devamına veya çocuğun bireysel ihtiyaçlarına yönelik uygun eğitim modelinin belirlenerek takip edilmesine uzman ekip tarafından karar verilir.

Otizm polikliniğinde amaç; otizm riski veya tanısı olan çocukların, erken dönemde belirlenip çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim programları hakkında aileyi bilinçlendirmek ve desteklemektir.

Otizm polikliniğinin en önemli katkısı; çocuğun tek merkezde, interdisipliner yaklaşım ile değerlendirilerek, aileye ve çocuğa vakit kazandırmasıdır.