Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı

Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı

Çocuğunuz ne zaman psikolojik destek almalı?

Çocuğunuzun aile içi iletişimde sıklıkla problemler yaşadığını gözlemliyorsanız;
Aile içinde boşanma, ayrılık, aile bireylerinden birisinin başına gelen travmatik olay (kaza, hastalık ve ölüm vb.), aileyi derinden sarsan ve çocuğu da aynı oranda etkileyebilecek durumlar yaşanıyorsa;
Çocuğunuzun yaşına göre öğrenmekte güçlük çektiğini düşünüyor, zihinsel ve duygusal gelişiminde bir takım gerilikler olduğunu fark ediyorsanız;

Okuldan, öğretmenlerinden veya başka bir bakım vereninden gelen uyarılar arttıysa,
Yaşıtlarına göre daha farklı olan yanlarını gözlemliyorsanız; (arkadaş edinmede güçlük çekmek veya edinememek, yatağını ıslatmak, uyku problemleri vb.) Tavırlarında ve ruh halinde ani değişiklikler yaşıyorsa;

(uyku ve beslenme düzensizlikleri, bir işe konsantre olmada güçlük, zaman zaman kekeleme vb.)

Çocuğun bazı yönlerden ruhsal gelişiminde dengesizlik hissediyorsanız ve bu dengesizlikler, günlük hayattaki işlevselliğini bozup onu rahatsız ediyorsa; (duygusal olarak yaşına uygun olmayan davranışlarda bulunması, içe kapanıklık vb.) bir çocuk/ergen psikoloğundan destek alınmalıdır.

Aile Danışmanlığı nedir?

Aile danışmanlığı, içinde bulunduğu ilişkiler açısından sıkıntılar yaşayan aile üyelerinin; ayrılık, boşanma vb. süreçler sırasında, bu problemler üzerine baş etme yöntemleri geliştirilerek, sağlıklı iletişim çerçevesi içinde problemlerin daha rahat üstesinden gelebilmeyi amaçlar.

Aynı zamanda aile içinde ve bireysel olarakta uygulanan, Bilişsel Davranışçı Terapi; kişinin düşünce yapısının, algılarının ve olayları yorumlayış şeklinin; duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Görüşmedeki amaç kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerinin yerine gerçekçi ve olumlu düşünce şeklini getirmektir. Bu ekolden de gerektiği durumlarda aile danışmanlığı içinde faydalanılır.

KULLANILAN TESTLER

*Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik zihinsel değerlendirme aracıdır, bireysel olarak uygulanır.

*AGTE (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri):0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini sağlar.

*CARS (Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği):Otizmli çocuğun davranışlarının gözlemlenmesine dayanır. Yapılan değerlendirmede; konuşma becerisi, adaptasyon, vücut kullanımı ve sosyal ilişkiler gözlemlenir.  4 yaş üstü çocuklara uygulanan bir testtir.

*Burdon Dikkat Testi : Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat-odaklama etkinliğini ölçmeyi sağlar. 10 ila 18 yaşları arasındaki bireylere uygulanır.

*Çocuk Resim Analizi: Küçük yaşlardaki çocuklar,duygu ve düşüncelerini sözelden daha çok resim ile ifade ederken daha rahat hissederler. Bu bakımdan, çocuğun iç dünyası hakkında fikir sahibi olabilmek için resim çizim testlerinden faydalanılır.

*Beier Cümle Tamamlama Testi: Çocuğun duygu ve düşüncelerinin daha rahat anlaşılmasına olanak veren projektif bir testtir.

*Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

*Peabody Kelime Anlama Testi: Resim Kelime Testi, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir.

*Boston Adlandırma Testi: Nesne adlandırma ve kelime geri getirmeyi içeren, dil becerisini ölçmeye yarayan bir testtir.

* Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi : Çocuklarda görsel motor işlevini ölçmek için gelişimsel bir test olarak kullanılır. 

*Weschler Bellek Testi Görsel : Sözel öğrenme becerileri ve hafızayı ölçen bir testtir.

*Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Sözel öğrenme ve belleğin çok faktörlü araştırılması için geliştirilmiş bir testtir.

*Wisconsin Kart Eşleme Testi: Soyutlaştırma, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçer.

*Stroop Test: Beynin, dikkati yönlendirme, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızını ölçer.