Bebeklerde Yürüme Problemleri

Bebeklerde Yürüme Problemleri

Çocukluk dönemi boyunca büyüme ve gelişme devam eden bir süreçtir. Bazı dönemlerde hızlı bazı dönemlerde ise daha yavaş olabilir. Normal çocukta motor, duyusal ve kognitif bütünlük gelişimin en önemli parametrelerindendir. Çocuklarda herhangi bir nedenle bu bütünlüğün bozulması değişik seviyelerde özür olarak ortaya çıkmakta ve çocuğun normal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuklardaki nörolojik gelişimin normal olup olmadığının ve gelişimdeki sapmaların belirlenmesi için yaşlara göre normal özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Her çocuğun gelişimi kendine özeldir ve çocuklar arasında farklılıklar görülebilir.

12 ay üstü bebek gelişimi incelendiğinde, bebeklerin genellikle 1 yaş civarında yürüdükleri ama bu sürenin 18 aya kadar uzayabildiği görülür. Bununla birlikte eğer bebeğiniz 18 ayı doldurduğu halde yürüyememişse bunun nedenlerinin araştırılması gerekir. Bebeklerin yürüyememesinin nörolojik, fizyolojik, psikolojik vb. nedenleri olabilir. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında oluşabilecek tıbbi sorunlar, kas hastalıkları, metabolik hastalıklar, beyin felci, enfeksiyon, prematüre doğum gibi sorunlar bebeğin motor gelişimini etkileyebilir.

Motor ve refleks gelişim, düzgün postüral kontrol, yeterli kol-bacak hareketleri ve kas tonusu, duyu gelişimi ve kognitif fonksiyonların zamanında eksiksiz tamamlanması, çocuğun fonksiyonel bağımsızlığı için gereklidir. Çocuklarda birçok faktör bir araya gelerek yürümede problemlerin oluşmasına yol açabilir:

  • Gelişim geriliği: Bazı çocuklar normalden biraz daha geç yürürler ve bunun nedeni motor olgunlaşmalarındaki gecikmedir. Ancak bu herhangi bir sağlık sorunun habercisi değildir.
  • Anormal kas tonusu: Hipertoni ya da hipotoni çocuğun denge kurmasını zorlaştırdığı için yürümenin gecikmesine neden olabilir.
  • Kas zayıflığı: Kas zayıflıkları anormal kas tonusuna bağlı gelişir. Yetersiz kas kontraksiyonu ile birlikte kas var olan gücünü ortaya koyamaz.

 

 

  • Duyu problemleri: Propriosepsiyon, vestibular, dokunma, görme ve işitme duyuları istemli hareketin oluşmasında önemli girdi oluşturan duyulardır. Harekette istemli kontrolün rolü ön planda olmakla birlikte, çevreden gelen uyarılara verilen cevaplarla şekillenmektedir.
  • Ortopedik problemler: Kas zayıflıkları, tonus ve postür bozuklukları, anormal refleks ve hareket paternleri, duyu algı bozuklukları çocuklarda çeşitli kontraktür ve deformitelerin oluşmasına neden olur.

 

 

Çocuğunuzun yürümeye başladığı dönemde ayağın poziyonuna dikkat edilmelidir. Parmak ucu yürüme, içe basma, dışa basma, asimetrik yürüme, düz taban olma gibi belirtilerin ilerde sorunlara neden olabileceği için kontrole götürülmesinde fayda vardır.

 

Çocuklarda alacağımız ayakkabıların da belli kriterleri vardır. Ayakkabının esnek olması önemlidir. Çok sert ayakkabılar çocukların ayak esnekliğini kaybettirir. Topuğu güzelce sarması ve topuğun arkasının kavisli olması gerekir. İç desteğin olmasında fayda vardır. Çocukların ayakları hızlı büyüdüğü için ayakkabıların da sık değişmesi gerekir.

 

                                      Uzm Fizyoterapist/Bobath terapisti Merve Deveci

                                      Prof Dr Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği