Çocuk Nörolojisi

Department Info The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous

Read more
Adolesan Nörolojisi

Department Info The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous

Read more
Gelişimsel Pediatri

Department Info The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous

Read more
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi

Bebeklerde ve Çocuklarda Nörogelişim Hangi semptomlar üzerinde çalışıyoruz? Hipoksik İskemik EnsefelopatiMotor GecikmeDengePeriventriküler Lökomalazi Parmak Ucu Yürüyüş Serebral Palsi Ataxi Duyu Problemleri Hipotoni Hemipleji/Hemiparazi Tetrapleji Diparazi Motor Düzensizlikler Zayıf Koordinasyon Spastisite Sendromlar Brachial Plexus Torticolis Skolyoz Prematüre

Read more
Çocuk Gelişim Birimi

Otizmde Erken Müdahale Envelope NöroPLAY YöntemiNöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık otizm bulgusu gösteren çocuklar için, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış

Read more
Fetal Nöroloji

Department Info The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous

Read more
Psikoloji Birimi

Psikoloji Birimi     Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; aynı zamanda fiziksel, sosyal

Read more
Nöro Ortopedi

Department Info The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous

Read more