Otizmde Erken Müdahale

NöroPLAY Yöntemi

NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık otizm bulgusu gösteren çocuklar için, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici ile Çocuk Gelişim alanından Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Uzm. Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu ve Elif Nur Gürkan tarafından geliştirilmiş otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini destekleyen, ev merkezli yoğunlaştırılmış bir terapi sürecini içerir. Çocuklarda saptanan sosyal bozuklukların ev ortamında şekillenen sosyal oyun stratejileri ile iyileştirilmesi amaçlanır. 

Nöroplay erken müdahale yönteminde amaç,  çocuğun doğal ortamı olan evi çocuğa uygun hale getirerek ve ebeveynleri sürece dahil ederek terapinin sürekliliğini sağlamaktır. Nöroplay ebeveynlere, çocuklarının sosyal iletişimini desteklemek için hangi oyuncak ile nasıl bir strateji izleyerek oynamaları gerektiği konusunda detaylı bilgiler sunar. Yoğunlaştırılmış nöroplay terapi seanslarında ebeveynlere nasıl oynamaları gerektiği ve oyun ortamı, oyuncak tercihi, oyun yaklaşımları hakkında bilgi sunulur. Böylece anne ve babalar çocukları ile iletişim ve göz teması kurmayı, onların oyunda kalma süresini destekleyerek ortak dikkatlerini artırmayı, eşlik eden duyusal ve davranışsal problemlere nasıl müdahale etmeleri gerektiğini öğrenirler. Böylece çocuğun etkileşim süreci doğal ortamında desteklenmeye devam eder.  

Otizmi Erken Fark Edebilmek!

 • Göz teması kurmama
 • aydan sonra sembolik (mış gibi) oyunlar oynamama
 • İsmine seslenildiğinde tepki vermeme
 • Tekrarlı davranışlar sergileme
 • Tek başına oynamayı tercih etme
 • Taklit becerilerinin zayıf olması
 • Anlamsız el-kol hareketleri yapma

Çocuk Gelişim Biriminde Uygulanan Testler

 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • WISC-R Zeka Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Projektif Değerlendirme Testleri (Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz, Var Olmayan Bir Hayvan Çiz, Bir Ev Çiz, Bir Ağaç Çiz, Bir Kaktüs Çiz)
 • CARS (Çocukluk Çağı Otizm Değerlendirme Ölçeği)
 • GOBDÖ (Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği)
 • ÖGTE (Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri)
 • HAT (Hacettepe Artikülasyon Testi)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi