Ergoterapistlerin Gözünden Pediatrik Rehabilitasyon

Ergoterapi; bireylerin günlük yaşam, iş ve sosyal alanlardaki performansını etkileyen fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal becerilerdeki problemleri iyileştirerek aktivitelerde bağımsız olmalarını ve toplumsal hayata  bağımsız şekilde katılmalarını sağlar. Ergoterapi her bireyin farklı özelliklerini dikkate alarak; bu eksende müdahaleyi, bireye özgü şekillendirir. Müdahaleyi planlarken bireyin kişilik özelliklerini, günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını, ilgilerini ve yapmak istediklerini önemser. Kişi için bir amaca yönelik ve anlamlı olan aktiviteleri kullanarak iyileşmeyi sağlar. Çocukların yaşam alanlarının çoğunda aktif rol alan ergoterapistler, özellikle özel gereksinimi olan çocukların okul aktivitelerinde de bağımsızlığı konusunda etkili çalışmalar yapmaktadır.

Ergoterapistler; öğrencinin okul içindeki akademik ve günlük yaşam becerileri ile ilgili performansını, okul-sınıf ortamı, çevresel faktörleri ve öğrenme için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor becerilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre çocuğun okuma, yazma, ince motor beceriler ve diğer akademik becerileri için; yemek yeme, giyinme, oyun oynama vb. bağımsız günlük yaşam becerileri için müdahale ve eğitim programını uygular ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için çeşitli destekler sağlar. Okuma, yazma, bilgisayar kullanma vb. akademik becerilerde öğrencinin bağımsızlığını artırmak için yardımcı teknolojik araç ihtiyacını değerlendirir ve eğitimini yapar. Yalnızca özel gereksinimli çocuklarla değil; aynı zamanda akademik becerilerde yaşıtlarına göre geride kalan tipik gelişim gösteren çocuklar için de akademik becerileri geliştirmeye yönelik eğitim programlarını uygular. Okul çocuklarında ergoterapi yaklaşımları, bir öğrencinin okulda günlük yaşam becerileri ve akademik faaliyetlere katılabilmesini hedefler. Bir öğrenciye motor beceriler, bilişsel süreçler, görsel veya algısal problemler, mental güçlükler, görevi devam ettirme zorlukları, dikkat-konsantrasyon problemleri veya uygun olmayan duyusal cevaplar gibi, öğrenmesini veya davranışlarını etkileyebilecek nedenlerle, ergoterapi önerilebilir. Pediatrik ergoterapistler özellikle aşağıdaki grupların yukarıda belirtilen alanlarda gelişmesine destek olur.

Ergoterapi ve Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları

  • Otizm
  • Serebral Palsi
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Davranış Problemleri
  • Down Sendromu
  • Genel Gelişim Geriliği