Psikoloji Birimi

    Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; aynı zamanda fiziksel, sosyal ve ruhsal alanlarda tam bir iyilik halinin sağlanabilmesidir. Bu iyilik halinin sağlanabilmesi adına multidisipliner yaklaşımımızın bir parçası olan psikoloji birimi, sağlığın ruhsal alanı ile ilgilenmektedir.
Psikoloji, insanların duygu ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Psikologlar, çeşitli testler ve değerlendirmeler aracılığıyla kişileri incelerler ve çözümler bulmaya çalışırlar. Kliniğimizde gerçekleştirilen ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel değerlendirmeler ile uygun tedavi için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.
Klinik gözlem ile yapılan zeka, gelişim, dikkat gibi objektif test değerlendirmelerine ek olarak gerekli görüldüğü takdirde projektif testler ile de çocuğun iç dünyası hakkında ipuçları toplamak ve duyguları, ailesi-çevresi hakkında görüşleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek hedeflenmektedir.
Klinik Psikolog Tarafından Uygulanan Testler
Çocuk
• Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi
• Cars Otizmi Değerlendirme Ölçeği
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Frankfurter Dikkat Testi
• Burdon Dikkat Testi
• D2 Dikkat Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
• Arzu Listesi
• Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
• Catell 2-A Zeka Testi
• Gessel Gelişim Figürleri Testi
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• Raven Proggessive Matris Testi
Yetişkin
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
• SCL-90-R Ruhsal Belirti Tarama Testi
• KSE Kısa Semptom Envanteri
• PANNS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği
• ACE’R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri
• Standardize Mini Mental Test
• Kent EGY Zeka Testi
• Porteus Labirentleri Zeka Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Beck Depresyon Ölçeği
• Beck Anksiyete Ölçeğ