Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi 0-18 yaş arası çocukların beyin, kas ve sinir sistemini ligilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır.
Çocuk Nörolojisinin ilgi alanları
· Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler)
 · Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
 · Gevşek bebek (hipotoni)
 · Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vs), migren varyantları
 · Baş dönmesi (vertigo)
 · Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar
 · Epilepsi (sara hastalığı)
 · Serebral Palsi (beyin felci)
 · Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
 · Otizm- yaygın gelişimsel bozukluk spekturumu
 · Konuşma ve lisan bozuklukları
 · Uyku bozuklukları (insomnia, parasomnia )
 · Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar
 · Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar
 · Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)
 · Hareket bozuklukları (tremor, tik,kore, atetoz,balismus)
 · Nörometabolik hastalıklar (ülkemizde akraba evllilikleri nedeniyle metabolik hastalıklara sık rastlanmaktadır. En sık görüleni fenilketonüridir)
 · Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar
 · Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar
 · Mitokondriyal hastalıklar
 · Nörokutanöz hastalıklar ( tuberoskleroz, nörofibromatozis,sturge weber vb)
Havaleler sık tekrarlıyorsa, Doğum zor olmuş veya menenjit gibi enfeksiyon hastalıkları geçirilmişse, Bebeğiniz şayet erken doğmuşsa, Konuşma ile ilgili sorunu varsa, Evliliğiniz eğer akraba evliliği ise, Gebelikte bazı hastalıklar geçirilmişse, Eğer çocuğunuz zamanında oturmadıysa, yürümediyse konuşmadıysa, havale geçiriyorsa başka bir nedenle açıklanamayan zeka özrü varsa veya yukarıda bahsedilen durumlardan birisi mevcutsa mutlaka Kliniğimizden Randevu Talebinde bulununuz…