İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği dergi toplantısında Preterm Bebeklerde Kranial Ultrasonografi ve Kranial Mrg değerlendirilmesi;

Prof.Dr.Burak Tatlı, televizyon programında anlatıyor; Yenidoğanda Nörolojik Sorunlar


Prof.Dr.Burak Tatlı anlatıyor; Epilepsi nedir ?

Prof.Dr.Burak Tatlı anlatıyor; Epilepsi nedir ? -2-


Çocukluk Çağında Görülen Ateşli Havaleler - Önce Çocuğum 3 Nisan 2012