Halk arasında doğuştan beyin felci olarak da bilinen serebral palsiçocukluk çağında sık karşılaşılan bir nörolojik sorundur.Serebral palsigelişmekte olan bebek beyninin hasarlanması sonucu ortaya çıkar. Farklı tipleri tariflense de çocuk nörologları en sık spastik tip serebral palsi ile karşılaşırlar. Serebral palsili çocukların çoğunda erken doğum ve küvözde kalma öyküsü vardır. Bu bebeklerde bulgular yaşamın ilk bir kaç ayında başını tutamama, görme ve işitme sorunları ile şeklinde ortaya çıkar. Serebral palsi tanısı için hastalığa özgün MR bulguları, hastanın öyküsü ve muayene bulguları yeterlidir. Serebral palsili çocuklarda epilepsi, kas katılığı ve mental sorunlar daha sık görülmektedir. Bu çocuklar uygun tedavi ve eğitimlerle belirgin düzelme gösterirler.

SEREBRAL PALSİ PROGRAMI /NÖROLOJİK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Serebral palsi tanısı almış 6 ay-18 yaş arası çocukların yatarak değerlendirme ve tedavi programı

1.Tanısal değerlendirme:

  • Serebral palsi etiyolojisi,
  • Serebral palsi benzer klinik hastalıkların ekarte edilmesi,
  • Serebral palsi tipinin belirlenmesi
  • Eşlik eden sorunların (epilepsi, kalça çıkığı, konsipasyon, hipersalivasyon, osteporozis, konuşma bozukluğu, strabismus)

            +Kranial MRG

            +EEG

            +Biyokimya ve metabolik hastalık taraması

            +Ortopedi konsültasyonu

2. Tedavi

  • Kas gevşetici ilaçlar
  • Merkezi sinir sitemi geliştirici ilaçlar
  • Fizyoterapi
  • Osteopati
  • Yenilikçi tedaviler

Bu program dahilinde hastalar 10-20 gün süre ile aileleri ile birlikte merkezimizdeki konuk evlerinde misafir edilmekte odalarında fizyoterapi uygulanmaktadır. Program öncesi ve sonunda nörolojik muayeneleri Prof. Dr. Burak Tatlı tarafından yapılmaktadır.

 

BURAK TATLI PEN
BURAK TATLI EPO