Oyun Terapisi


Oyun Terapisi Nedir?
Oyun terapisi; çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. Çocuklara; kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam sağlar.
Hangi Durumlarda Oyun Terapisi…
Öfke kontrolü
Boşanmış anne – baba
Kaygı bozuklukları, depresyon
Otizm
Davranış bozuklukları
Gelişimsel problemi olan çocuklar
Sosyal izolasyona maruz kalmış çocuklar
Travmatik yaşam olayları
Anksiyete
Kronik hastalık
Erken dönem otizm bulguları olan risk altındaki çocukların iletişim becerilerinin arttırılması amaçlı etkileşim temelli ebeveyn desteğinin sağlanması
Çocuğu ile arasında bağlanma problemi yaşayan çocuklar ve ebeveynleri

Kliniğimizde Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Üzerine Odaklanan Oyun Terapisi Yaklaşımı Uygulanmaktadır
Kliniğimizde ebeveynlerin çocukları ile çocuk merkezli oyun terapisi seansları yürütmeleri konusunda eğitmeyi ve onlara bu seanslarda rehberlik etmeyi amaçlayan yapılandırılmış, kısa süreli ve kanıta dayalı oyun terapisi seansları uygulanmaktadır. (Erken dönemde gelişim geriliği, sosyal iletişim-etkileşim bozukluğu, risk altındaki çocukların anne babalarının, etkileşim temelli oyun aracılığı ile çocuklarına gerekli desteği sağlayabilmeleri amaçlanmıştır.)

Ebeveyn-çocuk ilişkisi başta olmak üzere tüm aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmekte ve ebeveynlerin yeni ve etkili ebeveynlik becerileri edinmesine yardım etmektedir. Böylece ebeveynler terapi seansları sonlandıktan sonra da çocukları hakkında karşılaştıkları davranışsal ve gelişimsel güçlüklerle başaçıkma konusunda etkili bir araca sahip olmaktadır.
Ebeveynler duygusal ve psikolojik gelişim açısından çocukların hayatındaki en önemli figürler olduğu için, onların terapiden birinci derecede sorumlu olmalarına yardım etmek terapinin etkilerini, doğrudan profesyoneller tarafından yürütülen çocuk terapilerine kıyasla daha güçlü, hızlı ve kalıcı kılmaktadır.
Değerlendirme Aşaması
Değerlendirme aşamasının ilk basamağında ailenin oyun seansı gözlemidir . Terapist ya video kaydı aracılığı ile başka bir odadan ya da oyun seansının akışına hiç müdahalede bulunmadan odanın bir köşesinden 10-15 dakika boyunca tüm ailenin oyun oynamasını izler ve aile üyeleri arasındaki etkileşimlere, ilişkisel örüntülere, sorunlu davranışlara ve güçlü yanlara dikkat kesilir .Bu sırada Piccolo ebeveyn-çocuk etkileşimi gözlem formu ile ailelerin oyun davranışlarında neleri eksik yaptıklarını kaydeder.Bu aşama değerlendirme aşamasının ikinci bölümüdür.Üçüncü aşamada ise Oyun gözleminin ardından ebeveynlerle kısa bir geribildirim oturumu gerçekleştirilir. Oyun davranışlarında güçlü ve eksik yönlerinden bahseder.Bir sonraki oyun seansında nelere dikkat etmeleri gerektiğinden bahsedilir. Seansların sayısı ve sıklığı gibi uygulamaya dönük konular da bu aşamada kararlaştırılır.
Oyun Seansları
Değerlendirme aşamasından sonraki ilk seans oyun seansı gösterimidir. Terapist, çocukla yaklaşık 10-15 dakikalık bireysel çocuk merkezli oyun seansları gerçekleştirirken ebeveynler bu seansları izler.
Bu aşamayı eğitim seansları takip eder. Terapist, önceki oyun seansı gösteriminden örnekler içerecek şekilde Piccolo ebeveyn-çocuk etkileşimi gözlem formunda yer alan her temel beceri ile ilgili kısa dersler verir. Daha sonra ebeveynlere bu becerileri çocuklarına uygulamaları için fırsatlar verir ve uygulama içinde ebeveynlerin yaklaşımları hakkında geri bildirimler verir.

Oyun Seanslarının Ev Merkezli Takibi
Terapist ebeveynlerin empatik dinleme, yapılandırma, hayali oyun oynama ve sınır çizme becerilerini günlük durumlarda kullanabileceği yollar bulmalarına yardım ederek onların becerilerini oyun odası dışında da sürdürmelerini teşvik eder.Bu nedenle oyun odasında öğrenilen yaklaşımların ev merkezli devam etmesi desteklenir ve evde oynanan oyunlarla ilgili videolar istenir.Bir sonraki oyun seansında oyun videoları değerlendirilir.