Serebral Palsi Değerlendirme Programı

Halk arasında doğuştan beyin felci olarak da bilinen serebral palsi çocukluk çağında sık karşılaşılan bir nörolojik sorundur. Serebral palsi gelişmekte olan bebek beyninin hasarlanması sonucu ortaya çıkar. Farklı tipleri tariflense de çocuk nörologları en sık spastik tip serebral palsi ile karşılaşırlar. Serebral palsili çocukların çoğunda erken doğum ve küvözde kalma öyküsü vardır. Bu bebeklerde bulgular yaşamın ilk bir kaç ayında başını tutamama, görme ve işitme sorunları ile şeklinde ortaya çıkar. Serebral palsi tanısı için hastalığa özgün MR bulguları, hastanın öyküsü ve muayene bulguları yeterlidir. Serebral palsili çocuklarda epilepsi, kas katılığı ve mental sorunlar daha sık görülmektedir. Bu çocuklar uygun tedavi ve eğitimlerle belirgin düzelme gösterirler.

SEREBRAL PALSİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI / NÖROLOJİK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Serebral palsi tanısı almış, 6 ay-18 yaş arası çocukların yatarak değerlendirme ve tedavi programı kapsamında hastalara kliniğimizde 10-20 gün boyunca fizyoterapistler tarafından fizyoterapi desteği uygulanmaktadır.  Program öncesinde ve sonunda nörolojik muayeneler Prof. Dr. Burak Tatlı tarafından yapılmaktadır.

1.Tanısal Değerlendirme:

  • Serebral palsi etiyolojisi,
  • Serebral palsi benzer klinik hastalıkların ekarte edilmesi,
  • Serebral palsi tipinin belirlenmesi
  • Eşlik eden sorunların (epilepsi, kalça çıkığı, konsipasyon, hipersalivasyon, osteporozis, konuşma bozukluğu, strabismus)

            +Kranial MRG

            +EEG

            +Biyokimya ve metabolik hastalık taraması

            +Ortopedi konsültasyonu

  1. Yenilikçi Tedaviler